Οδηγός του επενδυτή για επιχειρηματικές επενδύσεις

Επιχειρηματικές επενδύσεις είναι η διαδικασία παροχής χρηματοοικονομικών κεφαλαίων σε μια νέα ή αναπτυσσόμενη επιχείρηση. Αυτό το είδος επένδυσης μπορεί να γίνει από ιδιώτες, εταιρείες ή κυβερνητικούς οργανισμούς.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι επενδυτές μπορεί να επιλέξουν να επενδύσουν σε επιχειρηματίες. Ορισμένοι επενδυτές αναζητούν υψηλή απόδοση της επένδυσής τους. Άλλοι ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι οι επιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τον κόσμο.

Τύποι επενδύσεων σε επιχειρηματίες

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι επιχειρηματικών επενδύσεων. Μερικοί από τους πιο συνηθισμένους τύπους περιλαμβάνουν:

 • Κεφάλαιο εκκίνησης: Το κεφάλαιο σποράς παρέχεται σε εταιρείες αρχικών σταδίων που δεν έχουν ακόμη δημιουργήσει σημαντικά έσοδα. Αυτός ο τύπος επένδυσης χρησιμοποιείται συνήθως για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης προϊόντων, της έρευνας αγοράς και άλλων δαπανών αρχικών σταδίων.
 • Κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου: Τα επιχειρηματικά κεφάλαια παρέχονται σε εταιρείες μεταγενέστερου σταδίου που έχουν τη δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης. Αυτός ο τύπος επένδυσης χρησιμοποιείται συνήθως για τη χρηματοδότηση της επέκτασης, της ανάπτυξης προϊόντων ή των εξαγορών.
 • Επενδύσεις Angel: Οι επενδυτές-άγγελοι είναι εύποροι ιδιώτες που παρέχουν κεφάλαια σε εταιρείες αρχικών σταδίων. Οι επενδυτές άγγελοι συχνά έχουν προσωπικό ενδιαφέρον για τις εταιρείες στις οποίες επενδύουν.
 • Επενδύσεις επιχειρηματιών που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση: Οι κυβερνήσεις συχνά παρέχουν οικονομική στήριξη στους επιχειρηματίες μέσω προγραμμάτων όπως τα δάνεια και οι επιχορηγήσεις της Small Business Administration.

Οφέλη των επιχειρηματικών επενδύσεων

Υπάρχουν πολλά πιθανά οφέλη από τις επενδύσεις επιχειρηματιών. Για τους επενδυτές, η επένδυση σε επιχειρηματίες μπορεί να προσφέρει τα εξής:

 • Υψηλές αποδόσεις: Οι επιχειρηματικές επενδύσεις έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν υψηλές αποδόσεις. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι επενδύσεις αυτές είναι επίσης υψηλού κινδύνου.
 • Κοινωνικός αντίκτυπος: Οι επιχειρηματικές επενδύσεις μπορούν να έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την τόνωση της καινοτομίας και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης.
 • Προσωπική ικανοποίηση: Οι επιχειρηματικές επενδύσεις μπορεί να είναι μια ικανοποιητική εμπειρία για τους επενδυτές που απολαμβάνουν να βοηθούν άλλους να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

Κίνδυνοι των επιχειρηματικών επενδύσεων

Η επένδυση σε επιχειρηματίες είναι μια επικίνδυνη πρόταση. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η εταιρεία στην οποία επενδύετε να αποτύχει. Ακόμη και αν η εταιρεία είναι επιτυχής, ενδέχεται να μην αποσβέσετε την επένδυσή σας. Ακολουθούν ορισμένοι από τους κινδύνους που συνδέονται με τις επιχειρηματικές επενδύσεις:

 • Αποτυχία της επιχείρησης: Η εταιρεία στην οποία επενδύετε μπορεί να αποτύχει για διάφορους λόγους, όπως κακή διαχείριση, ανταγωνισμός ή αλλαγές στην αγορά.
 • Αποδυνάμωση: Καθώς η εταιρεία αναπτύσσεται, ενδέχεται να χρειαστεί να αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια από άλλους επενδυτές. Αυτό θα μπορούσε να αποδυναμώσει το μερίδιο ιδιοκτησίας σας στην εταιρεία.
 • Ταμειακή ρευστότητα: Οι επιχειρηματικές επενδύσεις μπορεί να είναι δύσκολο να πωληθούν, ειδικά αν η εταιρεία δεν είναι ακόμη κερδοφόρα.

Πώς να επενδύσετε σε επιχειρηματίες

Αν ενδιαφέρεστε να επενδύσετε σε επιχειρηματίες, υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να κάνετε:

 • Κάντε την έρευνά σας: Πριν επενδύσετε σε οποιαδήποτε εταιρεία, είναι σημαντικό να κάνετε την έρευνά σας και να κατανοήσετε τους κινδύνους που ενέχει.
 • Δικτυωθείτε με επιχειρηματίες: Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να βρείτε επενδυτικές ευκαιρίες είναι να δικτυωθείτε με επιχειρηματίες. Παρακολουθήστε κλαδικές εκδηλώσεις, γίνετε μέλη σε διαδικτυακά φόρουμ και μιλήστε με ανθρώπους που γνωρίζετε και ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα.
 • Σκεφτείτε να συνεργαστείτε με έναν επαγγελματία: Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με τη διαδικασία επενδύσεων σε επιχειρηματίες, ίσως να θέλετε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να συνεργαστείτε με μια επαγγελματική εταιρεία επενδύσεων.

Συμπεράσματα

Η επένδυση σε επιχειρηματίες μπορεί να είναι μια ικανοποιητική εμπειρία τόσο για τους επενδυτές όσο και για τους επιχειρηματίες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους κινδύνους που ελλοχεύουν προτού λάβετε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

Πρόσθετοι πόροι

 • The Angel Investor's Handbook του Jason Mendelson
 • Venture Capital: Γουίλσον
 • The Small Business Administration (SBA)
 • The Kauffman Foundation

Κατάλογος βασικών όρων

 • Επιχειρηματική επένδυση: Η διαδικασία παροχής χρηματοοικονομικού κεφαλαίου σε μια νέα ή αναπτυσσόμενη επιχείρηση.
 • Επιχειρηματικός επενδυτής: Ένα άτομο ή ένας οργανισμός που επενδύει σε επιχειρηματίες.
 • Επένδυση στην επιχειρηματικότητα: Η διαδικασία παροχής χρηματοοικονομικών κεφαλαίων σε επιχειρηματίες.