Πλοήγηση στην αγορά: Στρατηγικές ανάπτυξης και διαφοροποίησης για επιχειρήσεις

 Στον σημερινό άκρως ανταγωνιστικό επιχειρηματικό κόσμο, οι εταιρείες αναζητούν συνεχώς τρόπους για να επεκταθούν και να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη επιτυχία τους. Μία από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες στρατηγικές για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η ανάπτυξη και η διαφοροποίηση.

Στο παρόν άρθρο εξετάζονται οι διάφορες στρατηγικές διαφοροποίησης που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εταιρείες για να επεκτείνουν την αγορά τους, να αυξήσουν τα έσοδά τους και να μετριάσουν τους κινδύνους. Θα σας δώσουμε επίσης συγκεκριμένα παραδείγματα εταιρειών που έχουν εφαρμόσει με επιτυχία αυτές τις στρατηγικές.

?Τι είναι οι στρατηγικές ανάπτυξης και διαφοροποίησης;

.

Οι στρατηγικές ανάπτυξης και διαφοροποίησης είναι ένα σύνολο ενεργειών που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις για να επεκτείνουν την παρουσία τους στην αγορά. Η ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, όπως η αύξηση των πωλήσεων των υφιστάμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, η είσοδος σε νέες αγορές ή η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών κλάδων. Η διαφοροποίηση, από την άλλη πλευρά, περιλαμβάνει την επέκταση σε τομείς εκτός της κύριας δραστηριότητας της εταιρείας.

Υπάρχουν δύο κύριες προσεγγίσεις στις στρατηγικές ανάπτυξης:

 • Στρατηγικές εντατικής ανάπτυξης: Οι στρατηγικές αυτές επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της κύριας δραστηριότητας της εταιρείας.
 • Στρατηγικές διαφοροποιημένης ανάπτυξης: Αυτές οι στρατηγικές περιλαμβάνουν την επέκταση σε νέες αγορές ή προϊόντα που δεν σχετίζονται με τη βασική δραστηριότητα.

Τύποι στρατηγικών διαφοροποίησης

.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι στρατηγικών διαφοροποίησης που μπορεί να εφαρμόσει μια επιχείρηση ανάλογα με την κατάσταση και τους στόχους της. Ακολουθούν οι πιο συνηθισμένες:

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι στρατηγικών διαφοροποίησης που μπορεί να εφαρμόσει μια εταιρεία ανάλογα με την κατάσταση και τους στόχους της.
 • Σχετική διαφοροποίηση: Σε αυτόν τον τύπο διαφοροποίησης, η εταιρεία επεκτείνεται σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες που σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητά της. Για παράδειγμα, μια εταιρεία λογισμικού επεξεργασίας εικόνας μπορεί να αναπτύξει μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα για την επεξεργασία φωτογραφιών.
 • Ασύνδετη ή ομίλου διαφοροποίηση: Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία επεκτείνεται σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητά της. Για παράδειγμα, μια εταιρεία αθλητικών υποδημάτων μπορεί να αρχίσει να κατασκευάζει και να πωλεί αθλητικά είδη, όπως μπάλες ή ρακέτες.
 • Κατακόρυφη διαφοροποίηση: Με αυτή τη στρατηγική, η εταιρεία ενσωματώνεται προς τα πίσω ή προς τα εμπρός στην αλυσίδα αξίας της. Η ολοκλήρωση προς τα πίσω περιλαμβάνει την απόκτηση ή την ανάπτυξη των δυνατοτήτων παραγωγής εισροών που προηγουμένως αγοράζονταν από τρίτους. Από την άλλη πλευρά, η προς τα εμπρός ολοκλήρωση περιλαμβάνει την απόκτηση ή την ανάπτυξη ικανοτήτων για την απευθείας διανομή και πώληση των προϊόντων σας στον τελικό καταναλωτή.

Παραδείγματα στρατηγικών επιχειρηματικής διαφοροποίησης

.

Ας δούμε ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα επιχειρήσεων που έχουν εφαρμόσει διαφορετικούς τύπους στρατηγικών διαφοροποίησης:

.
 • Σχετική διαφοροποίηση:.
  • Amazon: Αρχικά ένα ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, η Amazon έχει διαφοροποιηθεί με επιτυχία σε ένα ευρύ φάσμα συναφών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως το γενικό λιανικό εμπόριο, υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (Amazon Web Services), ροή βίντεο (Amazon Prime Video) και ηλεκτρονικά προϊόντα (Amazon Kindle).
  • .
 • Ανεξάρτητη διαφοροποίηση:.
  • Ο όμιλος Virgin: Η Virgin ξεκίνησε ως δισκογραφική εταιρεία και έκτοτε έχει διαφοροποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα άσχετων βιομηχανιών, όπως αεροπορικές εταιρείες (Virgin Atlantic), κινητή τηλεφωνία (Virgin Mobile), γυμναστική (Virgin Active) και διαστημικός τουρισμός (Virgin Galactic).
  • .
 • Κατακόρυφη διαφοροποίηση:.
  • Apple: Η Apple όχι μόνο σχεδιάζει και κατασκευάζει ηλεκτρονικές συσκευές αλλά ελέγχει και την αλυσίδα διανομής μέσω των δικών της Apple Stores. Επιπλέον, έχει αναπτύξει το δικό της λειτουργικό σύστημα (iOS) και τις δικές της εφαρμογές, γεγονός που της δίνει μεγαλύτερο έλεγχο στην εμπειρία του χρήστη.

Συλλογισμοί κατά την εφαρμογή μιας στρατηγικής διαφοροποίησης:

 • Ανάλυση της αγοράς: Πριν από την έναρξη μιας στρατηγικής διαφοροποίησης, είναι απαραίτητο να διεξαχθεί μια ενδελεχής ανάλυση της αγοράς για τον εντοπισμό ευκαιριών και την αξιολόγηση πιθανών κινδύνων.
 • .
 • Πηγές και δυνατότητες: Η επιχείρηση πρέπει να αξιολογήσει εάν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους και τις ικανότητες για να εισέλθει με επιτυχία σε μια νέα αγορά ή να αναπτύξει νέα προϊόντα ή υπηρεσίες.
 • Στρατηγική προσαρμογή: Η στρατηγική διαφοροποίησης πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τη συνολική αποστολή, το όραμα και τους στόχους της εταιρείας.
 • .

Συμπεράσματαón

.

Οι στρατηγικές ανάπτυξης και διαφοροποίησης είναι πολύτιμα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις για να επεκταθούν, να αυξήσουν τα έσοδά τους και να μετριάσουν τους κινδύνους. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι στρατηγικών διαφοροποίησης που προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες ανάγκες και στόχους κάθε εταιρείας.

Μια σημαντική υπενθύμιση: Η εφαρμογή μιας στρατηγικής διαφοροποίησης δεν είναι πάντα απλή. Απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, ανάλυση της αγοράς και καλή κατανόηση των πόρων και των δυνατοτήτων της εταιρείας.Αξιολογώντας διαφορετικές στρατηγικές ανάπτυξης και διαφοροποίησης, οι εταιρείες μπορούν να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις που θα τις βοηθήσουν να επιτύχουν μακροπρόθεσμη επιτυχία. 

.