Πώς να επενδύσετε βραχυπρόθεσμα και να κερδίσετε κέρδη

Ο κόσμος των οικονομικών προσφέρει διάφορες επιλογές για να κάνετε τα χρήματά σας να αυξάνονται. Εάν έχετε διαθέσιμο κεφάλαιο και επιθυμείτε να αποκομίσετε κέρδη σε λιγότερο από δύο χρόνια, θα πρέπει να γνωρίζετε τις εναλλακτικές λύσεις βραχυπρόθεσμων επενδύσεων.

Σε αυτό το άρθρο θα σας καθοδηγήσουμε με τα βασικά στοιχεία της βραχυπρόθεσμης επένδυσης, θα σας εξηγήσουμε ποιους παράγοντες πρέπει να λάβετε υπόψη σας για την επιλογή της καταλληλότερης επιλογής και θα σας παρουσιάσουμε μια σειρά από δυνατότητες για να επενδύσετε τα χρήματά σας κερδοφόρα.

Λοκροπρόθεσμες επενδύσεις: Βασικές έννοιες

.

Συντομόχρονη επένδυση σημαίνει να διαθέτετε τα χρήματά σας σε χρηματοπιστωτικά μέσα με χρονικό ορίζοντα μικρότερο των δύο ετών. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των επενδύσεων είναι η υψηλή ρευστότητά τους. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μετατρέψετε την επένδυσή σας σε μετρητά γρήγορα και εύκολα, γεγονός που είναι ιδανικό εάν πρέπει να διαθέσετε τα χρήματά σας σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις είναι ιδανικές για διάφορους σκοπούς, όπως:

 • Αποταμίευση για ένα επερχόμενο ταξίδι.
 • Συγκεντρώνετε προκαταβολή για αυτοκίνητο ή σπίτι.
 • Συγκεντρώστε ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης για απρόβλεπτες καταστάσεις.
 • .

  Παραγοντες για την επιλογή της καλύτερης βραχυπρόθεσμης επένδυσης

  .

  Για να πάρετε μια σοφή απόφαση όταν επενδύετε βραχυπρόθεσμα, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ορισμένους βασικούς παράγοντες:

  • Η ανοχή σας στον κίνδυνο: Εκτιμήστε ποιο επίπεδο κινδύνου είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε. Επενδύσεις με υψηλότερες βραχυπρόθεσμες αποδόσεις ενέχουν συνήθως υψηλότερο κίνδυνο απώλειας μέρους του επενδεδυμένου κεφαλαίου.
  • Χρονοδιάγραμμα επένδυσης: Ορίστε σαφώς πότε θα χρειαστείτε τα χρήματα. Αυτό θα σας επιτρέψει να επιλέξετε επιλογές που ταιριάζουν στον χρονικό σας ορίζοντα.
  • .
  • Προσδοκώμενη απόδοση: Καθορίστε πόση απόδοση θέλετε από την επένδυσή σας. Λάβετε υπόψη ότι όσο μικρότερη είναι η διάρκεια, τόσο χαμηλότερη θα είναι συνήθως η απόδοση.
  • .

  Εναλλακτικές λύσεις για βραχυπρόθεσμες επενδύσεις

  .

  Ακολουθεί επισκόπηση των κυριότερων εναλλακτικών λύσεων βραχυπρόθεσμων επενδύσεων, οι οποίες ταξινομούνται ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου τους:

  <

  Μέσα χαμηλού κινδύνου

  • Τοκομειακοί λογαριασμοί ταμιευτηρίου: Οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προσφέρουν λογαριασμούς ταμιευτηρίου που αποφέρουν μια μικρή απόδοση επί του κατατεθειμένου υπολοίπου. Παρόλο που η απόδοση είναι χαμηλή, αποτελούν μέσα υψηλής ρευστότητας και ασφάλειας.  
  • Καταθέσεις προθεσμίας: Οι καταθέσεις προθεσμίας σας επιτρέπουν να επενδύσετε για σύντομο χρονικό διάστημα με αντάλλαγμα ένα σταθερό επιτόκιο. Λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο με τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου, αλλά με τη διαφορά ότι τα χρήματά σας δεσμεύονται για ένα σταθερό χρονικό διάστημα (συνήθως μήνες έως ένα έτος). Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια, τόσο υψηλότερο είναι το επιτόκιο. Αποτελούν μια ασφαλή και προβλέψιμη επιλογή για σύντομες, προκαθορισμένες προθεσμίες.  
  • Τοκομερίδια του Δημοσίου: Τα τοκομερίδια του Δημοσίου είναι βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα που εκδίδονται από την κυβέρνηση. Λειτουργούν σαν ένα δάνειο που κάνετε στην κυβέρνηση και σε αντάλλαγμα λαμβάνετε μια απόδοση στη λήξη. Προσφέρουν χαμηλή αλλά ασφαλή απόδοση, καθώς υποστηρίζονται από την κυβέρνηση.

  Μέσου κινδύνου μέσα

  .
  • Κόκκινα επενδυτικά κεφάλαια: Τα επενδυτικά κεφάλαια είναι συλλογικά επενδυτικά μέσα που συγκεντρώνουν τα χρήματα πολλών επενδυτών και τα διαχειρίζονται σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Υπάρχουν βραχυπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια που επενδύουν σε περιουσιακά στοιχεία σταθερού εισοδήματος και μετοχές, προσφέροντας δυνητικά υψηλότερη απόδοση από τις επιλογές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Θα πρέπει να ενημερωθείτε για το προφίλ κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου πριν επενδύσετε.  
  • Τραπεζικές πληρωμές: Τα τραπεζικά γραμμάτια είναι χρεόγραφα που εκδίδονται από τις τράπεζες σε βραχυπρόθεσμη βάση. Λειτουργούν σαν ένα δάνειο που κάνετε στην τράπεζα και σε αντάλλαγμα λαμβάνετε μια απόδοση στη λήξη. Προσφέρουν ελαφρώς υψηλότερη απόδοση από τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου και είναι σχετικά ασφαλή, καθώς είναι εγγυημένα από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.  

  Μέσα υψηλού κινδύνου

  .
  • Crowdlending: Το Crowdlending είναι μια μορφή crowdfunding κατά την οποία δανείζετε χρήματα απευθείας σε εταιρείες ή ιδιώτες μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Προσφέρει συνήθως ελκυστική απόδοση, αλλά ενέχει επίσης υψηλότερο κίνδυνο αθέτησης. Θα πρέπει να ερευνήσετε την πλατφόρμα, τους δανειολήπτες και το πιστωτικό τους ιστορικό πριν επενδύσετε.  
  • Κρυπτονομίσματα: Τα κρυπτονομίσματα είναι αποκεντρωμένα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που έχουν κερδίσει δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια. Η επένδυση σε κρυπτονομίσματα μπορεί να αποφέρει υψηλές αποδόσεις βραχυπρόθεσμα, αλλά ενέχει επίσης υψηλό κίνδυνο λόγω της υψηλής μεταβλητότητάς τους. Επενδύστε σε κρυπτονομίσματα μόνο εάν κατανοείτε τους κινδύνους που ενέχουν και είστε πρόθυμοι να τους αναλάβετε.

  Να θυμάστε: Ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός και υπάρχουν και άλλες διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις βραχυπρόθεσμων επενδύσεων. Κάντε την έρευνά σας και ζητήστε τη συμβουλή ενός επαγγελματία του χρηματοπιστωτικού τομέα προτού λάβετε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

  Συμπεράσματα

  Οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη δημιουργία αποδόσεων σε περιορισμένο χρονικό ορίζοντα. Αναλύστε το προφίλ κινδύνου σας, καθορίστε τους οικονομικούς σας στόχους και επιλέξτε την εναλλακτική λύση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Να θυμάστε ότι η απόδοση και ο κίνδυνος συμβαδίζουν: όσο υψηλότερη είναι η αναμενόμενη απόδοση, τόσο μεγαλύτερο είναι το ρίσκο που πρέπει να αναλάβετε. Μην επενδύετε σε προϊόντα που δεν κατανοείτε και διαφοροποιήστε το χαρτοφυλάκιό σας για να μετριάσετε τον κίνδυνο. Με τη σωστή στρατηγική, οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους βραχυπρόθεσμους οικονομικούς σας στόχους.

  Με τη σωστή στρατηγική, οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους βραχυπρόθεσμους οικονομικούς σας στόχους.

  <

  Σας αφήνουμε με μερικές τελικές συμβουλές για βραχυπρόθεσμες επενδύσεις και την επίτευξη απόδοσης:

  Ενημερωθείτε και λάβετε συμβουλές: Μην επενδύετε στα τυφλά. Διαβάστε, ερευνήστε και ενημερωθείτε για τις εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές πριν λάβετε μια απόφαση. Εάν είναι απαραίτητο, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία χρηματοοικονομικό σύμβουλο που μπορεί να σας καθοδηγήσει ανάλογα με το προφίλ κινδύνου και τους οικονομικούς σας στόχους.

  Διαφοροποιήστε τις επενδύσεις σας: Μην βάζετε όλα τα αυγά σας σε ένα καλάθι. Διασκορπίστε το κεφάλαιό σας σε διάφορες εναλλακτικές λύσεις για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο. Συνδυάστε επιλογές χαμηλού κινδύνου με επιλογές υψηλότερης απόδοσης ανάλογα με την ανοχή σας στον κίνδυνο.

  Επανεξετάζετε τακτικά την επένδυσή σας: Οι συνθήκες της αγοράς και οι οικονομικές σας ανάγκες ενδέχεται να αλλάξουν. Παρακολουθήστε την επένδυσή σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόστε τη στρατηγική σας, εάν είναι απαραίτητο.

  Επανεξετάστε την επένδυσή σας σε τακτά χρονικά διαστήματα: Οι συνθήκες της αγοράς και οι οικονομικές σας ανάγκες ενδέχεται να αλλάξουν.

  Να είστε υπομονετικοί και πειθαρχημένοι: Η επένδυση είναι μια διαδικασία που απαιτεί υπομονή και πειθαρχία. Μην παρασύρεστε και μην πλουτίζετε γρήγορα. Ορίστε ένα βραχυπρόθεσμο επενδυτικό σχέδιο και τηρήστε το.

  Ξεκινήστε να εξερευνήσετε τον κόσμο των βραχυπρόθεσμων επενδύσεων και ανακαλύψτε πώς μπορείτε να αυξήσετε τα χρήματά σας με σύνεση και ασφάλεια. Να θυμάστε ότι η βραχυπρόθεσμη κερδοφορία είναι δυνατή, αλλά θα πρέπει πάντα να γνωρίζετε τους κινδύνους που ενέχουν και να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις.