Ψάχνετε για τις καλύτερες εναλλακτικές λύσεις βραχυπρόθεσμων επενδύσεων

Ο κόσμος των επενδύσεων μπορεί να φαίνεται πολύπλοκος, αλλά υπάρχουν ελκυστικές επιλογές για όλους τους τύπους αποταμιευτών. Εάν ο στόχος σας είναι να δημιουργήσετε αποδόσεις σε λιγότερο από δύο χρόνια, θα πρέπει να εξερευνήσετε βραχυπρόθεσμες επενδυτικές εναλλακτικές λύσεις.

Στο παρόν άρθρο θα εξηγήσουμε τι είναι οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τους και θα σας παρουσιάσουμε μια σειρά επιλογών, ώστε να μπορέσετε να επιλέξετε εκείνη που ταιριάζει καλύτερα στο προφίλ κινδύνου και τους οικονομικούς σας στόχους.

?Τι"είναι οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις;

Οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις είναι αυτές με επενδυτικό ορίζοντα μικρότερο των δύο ετών. Χαρακτηρίζονται από την υψηλή ρευστότητά τους, δηλαδή την ευκολία με την οποία μπορείτε να μετατρέψετε την επένδυσή σας σε μετρητά. Αυτό τις διαφοροποιεί από τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, οι οποίες είναι σχεδιασμένες για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και στις οποίες η ρευστότητα είναι συνήθως χαμηλότερη.

Οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις είναι ιδανικές για διάφορους σκοπούς, όπως η αποταμίευση για ένα επερχόμενο ταξίδι, η συγκέντρωση προκαταβολής για ένα αυτοκίνητο ή η δημιουργία ενός οικονομικού μαξιλαριού για απρόβλεπτα γεγονότα.

Παραγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη σας κατά την επιλογή βραχυπρόθεσμων επενδύσεων

.

Η επιλογή της καλύτερης βραχυπρόθεσμης επένδυσης θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες που θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας:

 • Η ανοχή σας στον κίνδυνο: Να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας και να αξιολογήσετε ποιο επίπεδο κινδύνου είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε. Επενδύσεις με υψηλότερες αποδόσεις συχνά συνεπάγονται υψηλότερο κίνδυνο απώλειας μέρους του επενδυμένου κεφαλαίου.
 • Χρονοδιάγραμμα επένδυσης: Ορίστε με σαφήνεια το χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα χρειαστείτε τα χρήματά σας. Αυτό θα σας επιτρέψει να επιλέξετε επιλογές που ταιριάζουν στον επενδυτικό σας ορίζοντα.
 • Προσδοκώμενη απόδοση: Καθορίστε πόση απόδοση περιμένετε από την επένδυσή σας. Να θυμάστε ότι όσο μικρότερη είναι η διάρκεια, τόσο χαμηλότερη είναι συνήθως η απόδοση.
 • .

Εναλλακτικές λύσεις βραχυπρόθεσμων επενδύσεων

.

Ακολουθεί μια επισκόπηση των κυριότερων εναλλακτικών λύσεων βραχυπρόθεσμων επενδύσεων, ταξινομημένων ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου τους:

Μέσα χαμηλού κινδύνου

 • Τοκομειακοί λογαριασμοί ταμιευτηρίου: Οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου που προσφέρονται από τράπεζες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προσφέρουν συνήθως χαμηλή απόδοση, αλλά είναι υψηλής ρευστότητας. Αποτελούν μια καλή επιλογή για να αποταμιεύετε τα χρήματά σας χωρίς κίνδυνο και να αποκομίζετε ένα μικρό κέρδος.
 • Καταθέσεις προθεσμίας: Οι καταθέσεις προθεσμίας σας επιτρέπουν να επενδύσετε τα χρήματά σας για ένα σταθερό χρονικό διάστημα με αντάλλαγμα ένα σταθερό επιτόκιο. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια, τόσο υψηλότερο είναι το επιτόκιο. Αποτελούν μια ασφαλή και προβλέψιμη επιλογή, ιδανική για σύντομες, προκαθορισμένες προθεσμίες.
 • Τοκομερίδια του Δημοσίου: Τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου είναι βραχυπρόθεσμα (συνήθως λιγότερο από ένα έτος) χρεόγραφα που εκδίδονται από την κυβέρνηση. Προσφέρουν χαμηλή αλλά ασφαλή απόδοση, καθώς υποστηρίζονται από την κυβέρνηση.

Μέσου κινδύνου μέσα

.
 • Κόκκινα επενδυτικά κεφάλαια: Τα επενδυτικά κεφάλαια είναι επενδυτικά οχήματα που συγκεντρώνουν τα χρήματα πολλών επενδυτών και τα διαχειρίζονται σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Υπάρχουν βραχυπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια που επενδύουν σε περιουσιακά στοιχεία σταθερού εισοδήματος και μετοχές, προσφέροντας δυνητικά υψηλότερη απόδοση από τις επιλογές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Θα πρέπει να είστε καλά ενημερωμένοι σχετικά με το προφίλ κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου πριν επενδύσετε.
 • Τραπεζικές πληρωμές: Τα τραπεζογραμμάτια είναι βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα που εκδίδονται από τις τράπεζες. Προσφέρουν κάπως υψηλότερη απόδοση από τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου και είναι σχετικά ασφαλή, καθώς είναι εγγυημένα από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
 • Τραπεζικά γραμμάτια: Τα τραπεζικά γραμμάτια είναι βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα που εκδίδονται από τις τράπεζες.

  Όργανα υψηλού κινδύνου

  .
  • Crowdlending: Το Crowdlending είναι μια μορφή crowdfunding κατά την οποία δανείζετε χρήματα απευθείας σε εταιρείες ή ιδιώτες μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Προσφέρει συνήθως ελκυστική απόδοση, αλλά ενέχει επίσης υψηλότερο κίνδυνο αθέτησης. Θα πρέπει να ενημερωθείτε καλά για την πλατφόρμα και τους δανειολήπτες πριν επενδύσετε.
  • Κρυπτονομίσματα: Τα κρυπτονομίσματα είναι αποκεντρωμένα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που έχουν κερδίσει δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια. Η επένδυση σε κρυπτονομίσματα μπορεί να αποφέρει υψηλές αποδόσεις, αλλά ενέχει επίσης υψηλό κίνδυνο λόγω της υψηλής μεταβλητότητάς τους. Επενδύστε σε κρυπτονομίσματα μόνο εάν κατανοείτε τους κινδύνους που ενέχουν και είστε πρόθυμοι να τους αναλάβετε.
  • .

  Να θυμάστε: Αυτός ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και υπάρχουν και άλλες διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις βραχυπρόθεσμων επενδύσεων. Κάντε την έρευνά σας και ζητήστε τη συμβουλή ενός επαγγελματία του χρηματοπιστωτικού τομέα προτού λάβετε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

  Συμπεράσματα

  Οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις μπορούν να σας βοηθήσουν να πετύχετε τους οικονομικούς σας στόχους χωρίς να απομακρυνθείτε πολύ από τα χρήματά σας.

  Σας αφήνουμε με μερικές τελικές συμβουλές για βραχυπρόθεσμες επενδύσεις:

  • Ενημερωθείτε και λάβετε συμβουλές: Μην επενδύετε στα τυφλά. Διαβάστε, ερευνήστε και ενημερωθείτε για τις εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές πριν λάβετε μια απόφαση. Εάν είναι απαραίτητο, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία χρηματοοικονομικό σύμβουλο που μπορεί να σας καθοδηγήσει ανάλογα με το προφίλ και τους στόχους σας.
  • Διαφοροποιήστε τις επενδύσεις σας: Μην βάζετε όλα τα αυγά σας σε ένα καλάθι. Διασκορπίστε το κεφάλαιό σας σε διάφορες εναλλακτικές λύσεις για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο. Συνδυάστε επιλογές χαμηλού κινδύνου με επιλογές υψηλότερης απόδοσης ανάλογα με την ανοχή σας.
  • Επανεξετάζετε τακτικά την επένδυσή σας: Οι συνθήκες της αγοράς και οι οικονομικές σας ανάγκες ενδέχεται να αλλάξουν. Παρακολουθήστε την επένδυσή σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόστε τη στρατηγική σας εάν είναι απαραίτητο.
  • Να είστε υπομονετικοί και πειθαρχημένοι: Η επένδυση είναι μια διαδικασία που απαιτεί υπομονή και πειθαρχία. Μην παρασύρεστε και μην πλουτίζετε γρήγορα. Ορίστε ένα βραχυπρόθεσμο επενδυτικό σχέδιο και τηρήστε το.

  Ξεκινήστε να εξερευνήσετε τον κόσμο των βραχυπρόθεσμων επενδύσεων και ανακαλύψτε πώς μπορείτε να αυξήσετε τα χρήματά σας με σύνεση και ασφάλεια.